Announcement

Collapse
No announcement yet.

Zolax 150 инструкция

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Zolax 150 инструкция


  ※ Download: Zolax 150 инструкция


  Длительность терапии в обычных случаях составляет 2-4 недели, однако при микозах стоп может потребоваться более длительная терапия до 6 недель. Для профилактики рецидивов инфекций слизистой оболочки рта, горла: от 100 мг до 200 мг один раз в день или по 200 мг 3 раза в неделю, до исчезновения риска получения инфекции. Форма выпуска Дозировка 50 мг: по 7 или 14 капсул в банке полимерной.

  ZOLAX kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız. Endikasyonlar Tinea pedis, tinea korporis, tinea kruris ve dermal kandida enfeksiyonlarý dahil olmak üzere dermatomikozlar ve onikomikozlarda endikedir.

  Zolax 150 mg 1 Kapsül - Оказывает специфичное действие на грибковые ферменты, зависимые от цитохрома Р 450. Дозировка 150 мг: по 1 капсуле в контурной ячейковой упаковке или по 1 капсуле в банке полимерной.

  Kapsül Sanovel Flukonazol Ambalaj: 50 mgx7 kapsül : : 100 mgx7 kapsül : : 150 mgx2kapsül : : 200 mgx7 kapsül. Eşdeğeri: CandidinKapsül: 150 mgx2 Kapsül Toprak ;FlucanKapsül: 150 mgx2 Kapsül Pfizer ;FluzoleKapsül: 50 mgx7 Kapsül, 100 mgx7Kapsül, 150 mgx2 kapsül Biofarma ;Fungan Kapsül: 150 mgx2 kapsül İ. Ulagay ;Kandizol Kapsül: 150 mgx2 kapsül Nobel ;TriflucanKapsül: 100 mgx7 kapsül Pfizer ;TrizolKapsül: 50 mgx7 Kapsül, 100 mgx7Kapsül Koçak. Zolax Kapsül Vajinal Flukonazol Ambalaj: 150 mgx1 Kapsül. Eşdeğeri: CandidinKapsül: 150 mgx1 Kapsül Toprak ;FlucanKapsül: 150 mgx1 Kapsül Pfizer ;FluzoleKapsül: 150 mgx1 Kapsül Biofarma ;FunganKapsül: 150 mgx1 Kapsül İ. Ulagay ;KandizolKapsül: 150 mgx1 Kapsül Nobel ;TrizolKapsül: 150 mgx1 Kapsül Koçak. Endikasyon: Tineapedis, tinea korporis, tinea kruris, tinea versikolor ve candidaenfeksiyonları dahil olmak üzere dermatomikozlar ve onikomikozlarile akut veya tekrarlayan vajinal kandidiyazis tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Flukonazolveya buna benzer azol bileşiklerine duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır. Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına gö-re günde 400 mgveya daha yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalardaflukonazol ile beraber kullanılan terfenadin kontrendikedir. Uyarılar: Flukonazol alan ö-zellikle ağır tıbbi sorunlarıolan hastalarda nadir olarak, ö-lüm dahil, ciddi hepatik toksisitedurumları gözlenmiştir. Flukonazola bağlı olabilecek karaciğerhastalığıyla uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse flukonazolkesilmelidir. Yüzeysel fungal enfeksiyon için tedavi edilen birhastada flukonazola bağlı olabileceği düşünülen bir deri dö-küntüsügö-rülürse, bu ajanla tedavi kesilmelidir. Şiddetli veya potansiyelolarak yaşamı tehdit edici ve beklenen yararın fetüse olası risktendaha ağır bastığı fungal enfeksiyonlar dışında, gebelikte kullanımındankaçınılmalıdır. Yan Etkileri: Flukonazolile en sık görülen yan etkiler gastrointestinal yola ait semptomlardır. Bunlararasında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz ve dispepsi vardır. Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deridöküntüsüdür. Flukonazole bağlı baş ağrısı ve sersemlik görülmüştür. İlaç Etkileşimleri: Kumarintipi antikoagulan alan hastalarda protrombin zamanı dikkatlice izlenmelidir. Midazolamın oral uygulamasının ardından, flukonazol, midazolamınkonsantrasyonunda ve psikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol açmıştır. Flukonazol ile tedavi edilen hastalarda, beraberinde benzodiyazepin tedavisigerekliyse, benzodiyazepin dozunun azaltılması düşünülmeli ve hastalar uygunşekilde izlenmelidir. Flukonazol ve rifabutini beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir. Birlikte rifampisin verilen hastalarda flukonazoldozunda bir yükseltme düşünülmelidir. Flukonazol ve takrolimusu beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir. Yüksek doz teofilin kullanan veya artmışteofilin toksisite riskinde olan hastalarda flukonazol kullanımısırasında, teofilin toksisitesi bulguları izlenmelidir ve toksisitebulguları gelişirse tedavi gerektiği gibi değiştirilmelidir. Doz Önerisi: Tinea pedis, korporis, kruris ve kandida enfeksiyonlarınıiçeren dermal endikasyonlarda 2-4 hafta süreyle haftada 1 kez 150mg uygulanır. Tinea pedis 6 haftaya varan tedavi gerektirebilir. Dermatomikozis için günde 50 mg tek doz verilir, terapiye 14-28 gündevam edilir. Onikomikoz için önerilen doz, haftada 150 mg tek dozdur. Tedavi, enfekte olmamış tırnağın uzayıp enfekte tırnağın yerini almasına kadardevam ettirilmelidir. Vajinal kandidiyazis tedavisinde tek bir doz 150 mg oral yoldan uygulanır.  PROXXON CNC PCB MILLING
Working...
X